Årskontroller

ÅRSKONTROLLER

Til patienter med:

  • Forhøjet blodtryk    Download: HjemmeBT-skema
  • Hjertesygdom
  • Sukkersyge
  • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • Astma/allergi
  • Osteoporose (knogleskørhed)
  • Depression/psykisk lidelse/demens

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle med en kronisk sygdom at gå til regelmæssig kontrol ved egen læge.
Vi tilbyder derfor, at alle med en af ovenstående lidelser får foretaget en kontrol mindst x 1 årligt.
Disse kontroller foregår som årskontrol hos lægen én gang årligt samt evt. mellemkontroller hos sygeplejersken hver 2-4 gange om året.

Årskontrollen skal sikre, at du får den rette medicin, og at sygdommen og/eller medicinen ikke pludselig påvirker din krop i negativ retning.
Årskontrollen kan typisk ligge i den måned, du har fødselsdag, så er det nemmere at huske.

Bemærk:
Årskontroller og mellemkontroller bookes på 2 tider med ca. 1 uges mellemrum – først til blodprøver samt evt. ekg og derefter til svar hos læge eller sygeplejerske.

NB:
Vi anbefaler, at du efter hver konsultation får tid med til næste konsultation.