Velkommen til Lægehuset Skelvænget

“Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?” 

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 – senest ved udgangen af juni 2021.

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination 
Langt de fleste i denne gruppe vil i følge Sundhedsstyrelsen have et forløb på sygehuset, og vil blive indkaldt til vaccination via sygehuset.

Ganske få patienter tilhører i følge Sundhedsstyrelsen denne gruppe UDEN at have forløb på sygehuset. I disse tilfælde er det den praktiserende læge, der vurderer, hvilke af patienterne der tilhører denne gruppe. 

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.

Du behøver ikke at henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.
Vi kontakter de få patienter direkte for at inforrmere om tilbuddet om vaccination.

Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker at vi henviser dem til tidlig vaccination.

Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Venlig hilsen

Lægehuset Skelvænget

OBS OBS OBS

Det er fra Sundhedsstyrelsens side besluttet, at man skal bære mundbind, når man besøger lægen.
Det er derfor påkrævet, at ALLE der træder ind i klinikken skal bære mundbind eller visir. 

 

 

Vi er et lægehus med 4 faste læger, som alle er speciallæger i almen medicin.
Vi er fælles om driften af lægehuset, og du er således tilmeldt hele huset, og ikke en bestemt læge.
De fleste har dog ønske om så vidt muligt at konsultere samme læge, og det kan naturligvis lade sig gøre, husk at oplyse dette ved tidsbestilling.

Her i lægehuset får man tid efter systemet “Tid samme dag“.
Dette betyder, at det kun er muligt at booke en tid hos en læge, til samme dag som man ringer. Dette er gjort for at reducere ventetiden, og mindske antallet af konsultationer hvor patienten ikke dukker op.

Du har mulighed for at bestille en tid ved at:

  • Ringe til sekretæren mellem klokken 8 og 9.

Vi forsøger at tage hensyn til læge ønsker, men kan ikke garantere dette.

Læs mere om “Tid samme dag” her.

Efter kl 16. henvises til Lægevagten tlf. 70110707

Persondataforordning:
Klinikken har en elektronisk patientjournal, der er ajourført, og som indeholder relevante data om patienten i henhold til gældende lovgivning.
Klinikken behandler, opbevarer og destruerer personhenførbare data sikkert og sikrer patientenes diskretion.

Med venlig hilsen

Lægehuset Skelvænget

 

  • 117A7471