Kørekort

Motorattest/lægeerklæring til kørekort

Unge fra 17 år kan erhverve sig et kørekort, dette kræver en motorattest/lægeerklæring.
Motorattestens forside udleveres af sekretær, og du skal i venteværelse udfylde denne. (kom ca. 10 min. før aftalt konsultationstid). Attesten afleveres til kørelærer eller Borgerservice.

Erhvervskørekort skal fornyes regelmæssigt og det kræver fornyelse af motorattest.

75-år og ældre: Hvis du ikke har nogen kroniske sygdomme, kan attesten som udgangspunkt fornyes hos Borgerservice uden forudgående aftale hos lægen.
Motorattestens forside udleveres af sekretær, og du skal i venteværelse udfylde denne. (kom ca. 10 min. før aftalt konsultationstid). Når læge har udfyldt motorattesten, får du den udleveret og skal selv viderebringe attesten.

Attesten koster 500 kr. Der afregnes kontant eller med Dankort.