Praktisk info

Attester

Vi udfærdiger forskellige attester, for eksempel til kommune og forsikringer, attester vedr. sygdom og arbejdsskader, samt motorattester.
Oplys venligst ved tidsbestilling, om det drejer sig om attester og hvilken, således at der kan afsættes tilstrækkelig tid til arbejdet.

Børn

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes 7 helbredsundersøgelser hos familiens læge.

Fra 6 års alderen og frem foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen.

Alle børn og unge tilbydes gratis vaccination mod en række sygdomme hos familiens læge.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis.

Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at vaccinationsprogrammet følges, og at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser.

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

I skemaet kan du, se hvornår jeres barn skal undersøges og vaccineres:

Graviditetsundersøgelser

Der tilbydes 3 forberedende undersøgelser i graviditeten.
1. undersøgelse ca. uge 9, hvor du skal visiteres til fødested og scanning
2. undersøgelse omkring 26. uge og
3. undersøgelse omkring 32. uge
til alle undersøgelser skal du medbringe urinprøve